Σύμβουλος Αδειοδότησης Λατομείων/Μεταλλείων

Σύνταξη όλων απαραίτητων μελετών για την χορήγηση αδειών έρευνας ή/και εκμεταλλεύσεως ιδιωτικών - δημοτικών λατομείων και μεταλλείων (σύμφωνα με το Ν.669/77).

Ενδεικτικά:
 

Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΜΛΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Επίβλεψη Εργασιών Λατομείων, Ορυχείων & Μονάδων Κατεργασίας Ορυκτών και Πετρωμάτων.

Φροντίδα για την ορθολογική εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του ΚΜΛΕ.

Newsletter

Εγγραφείτε για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα μας.
© 2018 bazdanis.gr. All Rights Reserved.