Μεταλλευτικές Μελέτες

Τεχνικές Μελέτες Εκμετάλλευσης (σχεδιασμού εκμεταλλεύσεων μεταλλείων/ λατομείων, υπολογισμός αποθεμάτων, μεταλλευτική έρευνα κλπ)

Μελέτες αξιοποίησης πτωχών μεταλλευμάτων

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μεταλλευτικές, μεταλλουργικές περιοχές και χώρους διάθεσης αποβλήτων

Μελέτες εκτίμησης εργασιακού κινδύνου σε μεταλλεία, λατομεία αδρανών υλικών και μαρμάρων καθώς και υπόγεια έργα

Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας

Μελέτες κύκλου ζωής διεργασιών και προϊόντων

Ενώ με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και την ορυκτολογική και χημική ανάλυση και χαρακτηρισμό ορυκτών, πετρωμάτων, μεταλλευμάτων και εδαφών.

Newsletter

Εγγραφείτε για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα μας.
© 2018 bazdanis.gr. All Rights Reserved.